UX, IA og korrektur

User Experience (UX) og informationsarkitektur (IA)

Brugeroplevelse og brugbarhed, bør ligge enhver først for. Opbygningen af et større websted, bliver nemt indforstået. Dem som arbejder med det til dagligt, finder nemt rundt. Men hvad med den forbipasserende? Alle opbygger en grad af stedsans, der kan korrigere for manglende navigationsmuligheder, men ingen websteder er ens og derfor er heller ingen besøgende fuldstændig sammenlignelige. Der skal i designet være en højere grad af vished og færre anekdoteprægede valg – det kognitive bias skal minimeres.

Tekst og korrekthed

Et websted skal tilstræbes at være korrekt. Tekster i en webbutik, som på ethvert andet websted, skal have en ensartet terminologi, med forståelsesrammer der rammer målgruppen.